Zapytanie ofertowe w trybie rozeznanie rynku

24.02.2020 r.
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące jako Partner Projekt „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18
wraz z firmą Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na
przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.