Zestawienie towarów lub usług zakupionych w ramach projektu

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM.
Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w biznesplanie. Do poniższego zestawienia proszę dołączyć kopie faktur lub umów kupna- sprzedaży zakupionych towarów wraz z dowodami zapłaty.

SZCZEGÓŁOWE-ZESTAWIENIE-TOWARÓW-LUB-USŁUG – ART Klucz do zatrudnienia

OŚWIADCZENIE-O-DOKONANIU-ZAKUPU-TOWARÓW-LUB-USŁUG-ZGODNIE-Z-BIZNESPLANEM