Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Aneksem nr 3 z dnia 08.09.2023 roku wprowadzono zmiany do
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion
ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce
WAŻNE DOKUMENTY.