Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Aneksem nr 1 z dnia 08.03.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”
nr RPWM.10.04.00-28-0014/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.