Aktualności

12 marca 2021

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 18.03.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Czas na Twoją zmianę!” NR: RPMA.09.01.00-14-d423/19.  Indywidualne spotkania UP z doradcą zawodowym realizowane są w celu sporządzenia diagnozy potrzeb i opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

20 stycznia 2021

Kwalifikacje SEP do 1 KV

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie  pn.: „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny zdobywając  tym samym kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika gospodarczego z uprawnieniami SEP do 1 KV”

Gratulujemy !

 

15 stycznia 2021

kompetencje Kasjer – Sprzedawca

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje z zakresu pracy w charakterze Kasjera – Sprzedawcy.

Gratulujemy !

8 grudnia 2020

Szkolenie zawodowe „Kasjer – Sprzedawca”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Kasjer – Sprzedawca”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 11.01.2021 w Domu Studenta przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zapraszamy!

6. Szkolenie zawodowe – Kasjer-Sprzedawca

7 grudnia 2020

Szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 12.01.2021 al. Wojska Polskiego 54 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zapraszamy!

7. Szkolenie zawodowe – Pracownik Gospodarczy

20 listopada 2020

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 27.11.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o harmonogramie szkolenia.

Zapraszamy.

16 listopada 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania.

Zapraszamy.

16 listopada 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania.

Zapraszamy.

19 października 2020

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 26.10.2020 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin” oraz „Magazynier logistyk  wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

harmonogram pracownik biurowy z księgowością

harmonogram magazynier logistyk