Aktualności

2 stycznia 2023

Rekrutacja do Projektu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Aktywny
rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski”.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać
w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej.

2 stycznia 2023

Rekrutacja do Projektu trwa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Aktywny
rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać
w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej.

2 stycznia 2023

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik prac prostych z elementami magazynu” oraz „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi klienta”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 02.01.2023 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn.
„Pracownik prac prostych z elementami magazynu” oraz „Pracownik administracyjno-
biurowy z elementami obsługi klienta”.
O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

12 grudnia 2022

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 13.12.2022 r. w Reszlu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczna prac prostych wraz z egzaminem zewnętrznym”

Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Szczegółowy harmonogram został zamieszczony na stronie.

12 grudnia 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

 

7 grudnia 2022

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 08.12.2022 r. rozpoczną się kolejne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Pośrednik będzie wspierał Uczestników/czki w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji oraz zainicjuje kontakty Uczestników/czek z pracodawcami.

Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

2 grudnia 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 03.12.2022 r. rozpocznie się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Coach wesprze realizację Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, budując motywację Uczestników/czek Projektu i pomagając rozwiązywać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postawy i sytuacji Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.

2 grudnia 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 04.12.2022 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

2 grudnia 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 02.12.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.