Odważ się na zmianę!

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 01.08.2022 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczna prac prostych wraz z egzaminem wewnętrznym” Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Szczegółowy harmonogram został zamieszczony na stronie.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 16.07.2022 r. rozpoczyna się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Coach wesprze realizację Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, budując motywację Uczestników/czek Projektu i pomagając rozwiązywać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postawy i sytuacji Uczestników/czek Projektu. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, w okresie 06.07.2022 r. – 09.07.2022 r. przeprowadzone zostaną kolejne spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem wsparcia Uczestników/czek jest  lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 27.06.2022 r. rozpoczęły się pierwsze indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Pośrednik będzie wspierał Uczestników/czek w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji oraz zainicjuje kontakty Uczestników/czek z pracodawcami. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne

Szanowni Państwo, w terminie 26.06.2022 r. – 28.06.2022 r. zaplanowano przeprowadzenie kolejnych spotkań z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania  problemów prawnych wpływających na wykluczenie.   Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 20.06.2022 – 25.06.2022 r. kolejna grupa Uczestników projektu rozpocznie grupowe Treningi Kompetencji Społecznych, których celem jest nacisk na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 15.06.2022 r. rozpoczęły się kolejne 4-miesięczne staże zawodowe realizowane zgodnie z kierunkiem ukończonego przez Uczestników szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia !

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 03.06.2022 r. kolejna grupa Uczestników rozpocznie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęły się pierwsze 4-miesięczne staże zawodowe zgodne z kierunkiem ukończonego w ramach udziału w Projekcie szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia !

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 24.05.2022 r. w Elblągu rozpocznie się dla 2 grupy szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Każdy z Uczestników został poinformowany o szczegółowym harmonogramie wszystkich zajęć.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 28.04.2022 r. rozpoczęło się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Coach wesprze realizację Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, budując motywację Uczestników/czek Projektu i pomagając rozwiązywać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postawy i sytuacji Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, Od 28.04.2022 r. prowadzone będą kolejne spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla kolejnych Uczestników/czek Projektu. Celem wsparcia Uczestników jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, od 28.04.2022 r. prowadzone będą kolejne spotkania z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania  problemów prawnych wpływających na wykluczenie. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminie i godzinie każdego spotkania.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 25.04.2022 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z Elementami Social Media wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego” dla Uczestników/czek z 1 grupy. Każdy z Uczestników został poinformowany o szczegółowym harmonogramie szolenia.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 21 – 27.04.2022 r. druga grupa Uczestników/czek Projektu rozpocznie grupowe Treningi Kompetencji Społecznych, których celem jest nacisk na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 08.04.2022 r. kolejna grupa Uczestników/czek rozpoczęła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników/czek i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 05.03.2022 r. rozpoczyna się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, Równolegle do Indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego prowadzone są spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem wsparcia Uczestników/czek jest  lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, Od 28.02.2022 r. prowadzone będą pierwsze spotkania z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania  problemów prawnych wpływających na wykluczenie. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinie spotkań.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 21 – 26.02.2022 r. pierwsi Uczestnicy/czki Projektu rozpoczną grupowe Treningi Kompetencji Społecznych realizowane z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Uczestnicy/czki zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do Projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór do projektu  „Odważ się na zmianę!”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej. Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu rozpoczęli już pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Niebawem rozpoczną się również spotkania z psychologiem i prawnikiem.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.02.2022 r. rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zobacz szczegóły

Informacja dotycząca realizacji projektu

RPWM.11.01.01-28-0063/20 pn. „Odważ się na zmianę!”

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Odważ się na zmianę!” nr RPWM.11.01.01-28-0063/20  realizowanym przez

Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z FUNDACJĄ NIEZALEŻNI

 

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Wartość Projektu: 995 052,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 845 794,62 zł

Okres realizacji Projektu: od 2021-09-01 do 2022-12-31

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.12.2022r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 [30K/24M] osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w gminach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów

i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.17 [10K/7M] długotrwale bezrobotnych), spośród których min.6 [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową Projektu stanowi 54 osoby (30K/24M), które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ. w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa,
 • zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa,
 • pozostają bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • są w wiek od 18 roku życia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Co oferujemy Uczestnikom/czkom Projektu?

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i diagnozę potrzeb w ramach spotkań z doradcą zawodowym – spotkania z doradcą zawodowym –  ( 5h/UP) dla 54 UP,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych – (36h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – (3h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne – (4h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu – (8h/UP) dla 54 UP,
 • płatna szkoleniapodnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe – (100h/UP) dla 54 UP,
 • płatne czteromiesięczne staże dla 40 UPz największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego,
 • indywidualne pośrednictwo pracy – (6h/UP) dla 54 UP.

40% Uczestników/czek Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz 7% Uczestników/czek Projektu otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Planowane efekty / założenia projektu:

Wskaźniki rezultatu (bezpośredniego, długoterminowego, własne)

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 22 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.

Wskaźniki produktu (obligatoryjne, horyzontalne, własne)

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 54 osoby,
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 osób.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513 776 866 lub na adres
e-mail: e.durecka@eprojekty.info

Harmonogramy

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym GRUPA I 04.02 – 10.02.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych GRUPA I 21 – 26.02.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo psychologiczne GRUPA I 28.02 – 03.03.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie GRUPA I 28.02 – 04.03.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu GRUPA I 05.03 – 08.04.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia- Szkolenie zawodowe GRUPA I 25.04 – 07.05.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (zad. 1) GRUPA II 08.04 – 13.04.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych (zad. 1) GRUPA II 21.04 – 27.04.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (zad. 2) GRUPA II 28.04 – 07.05.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo psychologiczne (zad. 2) GRUPA II 28.04 – 08.05.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (zad. 2) GRUPA II 28.04 – 11.05.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia- Szkolenie zawodowe (zad. 3) GRUPA II 24.05 – 02.06.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (zad. 1) 03-07.06.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych (zad. 1) 20.06 – 25.06.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (zad. 2) 26.06.2022 r. – 28.06.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Pośrednictwo pracy (zad. 5) 27.06 – 29.06.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo psychologiczne 06-09.07.2022 r.

Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (zad. 2) 16.07.2022 r. – 27.07.2022 r.