Razem ku aktywności !

„LUX CANDELE” Spółdzielnia Socjalna w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „Razem ku aktywności!” nr RPPM.06.01.02-22-0044/19 realizowanym na terenie województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 06. Integracja

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

 

Wartość projektu: 1 031 972,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 877 176,41 PLN

 

Okres realizacji Projektu: od 01.11.2020 0 31.07.2021 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów, zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego) w woj. pomorskim na  obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w tym 50%, tj. 35 osób biernych zawodowo oraz. 35 osób
z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:

 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia, tj. osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo,
 • są osobami w chwili przystąpienia do projektu w wieku 18 lat lub więcej (tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończone 18 rok życia),
 • są osobami zamieszkującymi województwo pomorskie obszary charakteryzujące się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, tj. teren jednej z gmin: Borzytuchom, Brusy, Bytów, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czarne, Czersk, Człuchów, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dzierzgoń, Gniew, Karsin, Kępice, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kościerzyna, Lichnowy, Liniewo, Malbork, Miastko, Miłoradz, Morzeszczyn, Nowa Karczma, Nowy Dwór Gdański, Osieczna, Osiek, Ostaszewo, Potęgowo, Prabuty, Przechlewo, Ryjewo, Rzeczenica, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Subkowy, Trzebielino, Tuchomie,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu preferowane będzie wsparcie dla:

 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób korzystających z PO PŻ 2014-2020,
 • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem,
 • Indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego,
 • Grupowe poradnictwo psychospołeczne,
 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste,
 • Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika (stypendium szkoleniowe 6,78 zł/1godz.)
 • 4-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium stażowe 1 017,40 zł /mc)
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną.
 • Catering,
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,                           pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu –  Monika Stefańska

Tel. 608 033 337, e-mail –  m.stefanska@eprojekty.info

 

 

Adres biura projektu:

ul. Piłsudskiego 30a

89-600 Chojnice

Harmonogramy

Ważne dokumenty