Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA

Zakończenie realizacji projektu

Szanowni Państwo Pragniemy poinformować iż dniem 31.08.2022 r. zakończyła się realizacja projektu „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA”. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w realizacji swoich planów zawodowych. Zespół projektowy

Zobacz szczegóły

Innowacyjny jobscouting

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 23.07.2022 r. w Elblągu odbywały się kolejne spotkania w ramach innowacyjnego jobscoutingu w celu przygotowania Uczestników Projektu do wejścia na rynek pracy w zawodzie zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż od dnia 01.05.2022 r. rozpocznie się realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych zgodnie z kierunkiem szkolenia zawodowego ukończonego przez Uczestników/czki Projektu Życzymy powodzenia !  

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z Elementami Social Media wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 22.04.2022 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z Elementami Social Media wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Wszyscy Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o miejscu i terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, Informujemy, iż równorzędnie z Indywidualnym poradnictwem prawnym i obywatelskim w dniu 21.03.2022 r. rozpoczną się spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem poradnictwa jest wsparcie Uczestników/czek Projektu w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału. Zajęcia odbywać się będą do dnia 24.03.2022 r. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, w okresie 21.03.2022 r. – 24.03.2022 r. przeprowadzone zostaną kolejne spotkania z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów prawnych wpływających na wykluczenie społeczne i zawodowe. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, […]

Zobacz szczegóły

Innowacyjny jobscouting

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 05.03.2022 r. w Elblągu rozpoczął się innowacyjny jobscouting w celu przygotowania Uczestników Projektu do wejścia na rynek pracy w zawodzie zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 25.02.2022 r.  do 03.03.2022 r. ostatnia  grupa Uczestników/czek Projektu przystąpi do  grupowych Treningów Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 02.02.2022 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których zostaną zidentyfikowane indywidualne potrzeby Uczestników/czek Projektu i opracowane zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji,  w oparciu o które  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Wszyscy Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Barman – kelner wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 18.05.2021 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Barman – kelner wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy z Uczestników został poinformowany o szczegółowym harmonogramie wszystkich zajęć. Po zakończeniu szkolenia wszyscy Uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego, służącemu nabyciu kompetencji.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami kadr  z kursem komputerowym z zakresu technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 18.05.2021 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami kadr z kursem komputerowym z zakresu technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Zajęcia odbywać się będą w dwóch małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy z Uczestników został poinformowany o przydziale do grupy i […]

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 13.04 do 20.04.2021 r. kolejna  grupa Uczestników przystąpi do  grupowych Treningów Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 22.03.2021 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w okresie 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w miejscowości Pasłęk realizowane będzie szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej” dla kolejnej grupy Uczestników projektu. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego w celu nabycia kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. […]

Zobacz szczegóły

Wolne miejsca w projekcie – nabór formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, iż w nadal posiadamy wolne miejsca dla osób należących do grupy docelowej spełniającej następujące kryteria: Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Wiek od 18 roku życia; Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF […]

Zobacz szczegóły

Kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer sprzedawca z obsługą klienta i obsługą kasy fiskalnej

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy Uczestnicy po zakończonym szkoleniu zawodowym przystąpili do zewnętrznego egzaminu ICVC i z wynikiem pozytywnym nabyli kwalifikacje do zawodu Kasjer sprzedawca z obsługą klienta i obsługą kasy fiskalnej. Gratulujemy ! Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Szanowni Państwo, w okresie 26 -30.11.2020 r. przeprowadzone zostaną kolejne spotkania z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów prawnych wpływających na wykluczenie. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminie i godzinie każdego spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Certyfikat ECDL DIGCOMP

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie  pn.: „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny uzyskując tym samym kompetencje cyfrowe wg. ramy DIGCOMP na poziomie zaawansowania A. Gratulujemy! Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 07.11.2020 r. kolejna grupa Uczestników rozpocznie udział w projekcie od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29.10.2020 r. w Elblągu rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Zajęcia odbywać się będą w trzech małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy z Uczestników został poinformowany o przydziale do […]

Zobacz szczegóły

Kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer sprzedawca z obsługą klienta i obsługą kasy fiskalnej

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy Uczestnicy po zakończonym szkoleniu zawodowym przystąpili do zewnętrznego egzaminu ICVC i z wynikiem pozytywnym nabyli kwalifikacje do zawodu Kasjer sprzedawca z obsługą klienta i obsługą kasy fiskalnej. Gratulujemy ! Zespół projektowy.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 05.10.2020 r. rozpoczną się pierwsze spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego celem wsparcia Uczestników w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie oraz obiektywniejszego wykorzystania własnego potencjału. Zajęcia odbywać się będą do dnia 01.12.2020 r. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo prawne

Szanowni Państwo, w okresie 05 – 10.10.2020 r. przeprowadzone zostaną pierwsze spotkania z prawnikiem w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego, dzięki którym Uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat praw obywatelskich oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywania  problemów prawnych wpływających na wykluczenie. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminie i godzinie każdego spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 30.09 do 06.10.2020 r. kolejna grupa Uczestników rozpocznie grupowe Treningi Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 23 – 29.09.2020 r. pierwsi Uczestnicy projektu rozpoczną grupowe Treningi Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 17.09.2020 r. rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Nabór formularzy rekrutacyjnych

Mamy przyjemność ogłosić, iż trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA” nr RPWM.11.01.01-28-0169/19 realizowanym przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska. Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria: Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Wiek od 18 roku życia; Zamieszkanie w rozumieniu […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 05.11.2020 r. w miejscowości Płoskinia kolejni Uczestnicy rozpoczną realizację szkolenia zawodowego. Ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej” zostało podzielone na dwie małe grupy. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie wszystkich zajęć. Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy przystąpią do […]

Zobacz szczegóły

Informacja dotycząca realizacji projektu

RPWM.11.01.01-28-0169/19 pn. „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA”

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA” nr RPWM.11.01.01-28-0169/19 realizowanym przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM
w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Informacje o projekcie:

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60(34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze WW-M (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna i MOF Ełku) pozostających bez zatrudnienia -wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7(4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami).

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 

  1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  2. Wiek od 18 roku życia;
  3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku tj. gmin: miasto Ełk i Ełk);
  4. Pozostające bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18(10K/8M) długotrwale bezrobotnych, spośród których min. 7(4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP);
  2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP);
  3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP);
  4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (śr.110h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP);
  5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

 

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Projektu udzieli zespół projektowy:

  • Emilia Durecka pod nr tel.: 513-776-866, adres e-mail: e.durecka@eprojekty.info

 

 

Adres biura projektu:

ul.Armii Krajowej 7/8 pok.17

Elbląg