Zmotywowani do działania!

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 03.01.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach […]

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 09.12.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca – kasjer wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.12.2019 r. rozpoczyna się szkolenia zawodowe pn. „Sprzedawca – kasjer wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 02.12.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 25.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.    

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 18.11.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.      

Zobacz szczegóły

spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 30.09.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 23.09.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.    

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.09.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 06.07.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP oraz Magazynier z uprawnieniami SEP do 1kV dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Szczegółowe harmonogramy […]

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 19.06.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.06 rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. harmonogram doradztwo Frombork 2

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 11.06.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

28.05.2019 r. Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 03.06 rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29.05.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram doradztwo Frombork  

Zobacz szczegóły

Nabór do projektu „Zmotywowani do działania!” trwa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy nabór do projektu „Zmotywowani do działania!”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w Biurze Projektu, które mieści się w Elblągu przy ulicy Armii Krajowej 7-8, pok. 17, bądź z naszej strony internetowej.  

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „ZMOTYWOWANI DO DZIAŁANIA!”

Projekt pn. „Zmotywowani do działania!”, nr RPWM.11.01.01-28-0103/18, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 

  1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Wiek od 18 roku życia.
  3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku, tj. gmin: miasto Ełk i Ełk.
  4. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ( w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego(z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku tj. gmin: miasto Ełk i Ełk)pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których minimum 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
  2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP).
  3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
  4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
  5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

 

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u koordynatora Projektu – Małgorzaty Kłobukowskiej, pod nr tel.: 502 494 020.